Testado.cz - recenze a výběry nejlepších produktů Testado.cz - recenze a výběry nejlepších produktů Testado.cz - recenze a výběry nejlepších produktů Testado.cz - recenze a výběry nejlepších produktů
Menu
>

Dividendy 2024. Co je to dividenda a jak jsou vypláceny?

29. 11. 2022 aktualizováno

Dividendové akcie a dividendy patří mezi oblíbený způsob pasivního příjmu. V aktuálním článku si vysvětlíme nejdůležitější informace o dividendách, poradíme vám, jak se dividenda vyplácí a daní, a zda nejvyšší dividendy automaticky znamenají dobrou investici. Nechybí ani žebříček zajímavých dividendových akcií.

Co je dividenda

Dividenda představuje podíl na zisku, který daná společnost vytvořila. Dividenda je výnos vyplácený akciovou společností (emitent) akcionáři, který tyto akcie drží v tzv. rozhodný den pro výplatu dividendy. Je proto velmi důležité znát termín rozhodného dne. Pokud akcie prodáte před tímto termínem nebo v tento den, dividenda bude vyplacena novému držiteli cenných papírů.

Pokud některá společnost dividendu zavede nebo zvýší, pro investory to může znamenat dobrý signál finanční prosperity této společnosti. Pozitivně se to může projevit i na růstu hodnoty akcii. (Na trhu se pohybují investoři, kteří doslova prahnou po dividendových akciích.)

Co je dividenda - informace

A stejné nepsané pravidlo platí naopak. Jakmile dojde ke snížení dividend, dá se předpokládat, že korekci pocítí cena samotné akcie.

Všechno ale není černé a bílé. Je důležité sledovat výroční zprávy dané společnosti, její kroky a dění ve světě.

Náš tip

První společností, která začala akcionářům vyplácet dividendy, byla Sjednocená východoindická společnost (Vereenigde Oostindische Compagnie). VOC vyplácela od roku 1602 roční dividendy v hodnotě kolem 18 procent hodnoty akcií za téměř 200 let své existence (1602–1800).

Jak funguje dividenda?

Jednoduše řečeno pokud si koupíte akcii společnosti, která dividendu vyplácí, budete za každou akcii dostávat peníze (podíl na zisku společnosti).

Jak získat dividendu

Abyste mohli dividendu pravidelně dostávat, musíte nějaké akcie vlastnit. Ne každá společnost dividendu vyplácí, vždy záleží na rozhodnutí valné hromady. Valná hromada činí nejdůležitější rozhodnutí; představuje nejvyšší orgán obchodní společnosti nebo jiné právnické osoby korporátu. Může se ale klidně stát, že ačkoliv bude společnost v danou dobu zisková, dividendu se rozhodne nevyplácet. I s tímto musíte jako budoucí akcionář počítat.

Jak dividendu získat? Pro získání dividend stačí učinit několik následujících kroků:

 1. Založit účet u nějakého brokera. Pokud se vám nechce sáhodlouze vybírat, doporučujeme vítěze testu XTB brokera.
 2. Po založení a registraci si musíte na brokerský účet poslat peníze. Nemusí jít o horentní sumy, některé akcie stojí „pár korun“.
 3. Nyní je zapotřebí prozkoumat akciový trh, vybrat a koupit správné akcie. Jak koupit akcie vám poradíme krok za krokem ve speciálním článku (vhodný i pro začátečníky).

Před koupí akcií si je nutné pohlídat důležitá data. Právě o nich si více řekneme v následující kapitole.

Důležité dny pro dividendové investory

Při investování do dividendových akcií je třeba zná několik důležitých dat [zdroj: dividend.com]. Termíny ex-dividend date, record date, payment day a announcement date vám řeknou, kdy je (ne)vhodná doba prodat akcie, za jakých podmínek vám budou dividendy vyplaceny a kdy se tak stane.Důležité dny pro dividendové investory

Ex-dividend date

Ex-dividend date, známé také jako datum reinvestice, patří mezi nejdůležitější datum dividendových investorů. Tento termín nám říká, který den lze prodat akcie bez ztráty nároku na vyplacení dividendy, případně první den, kdy kupující akcionář nemá nárok na nejbližší dividendu.

Před koupí akcie (z důvodu dividendy) tedy musíte cenné papíry koupit ještě před ex-dividend date. Ani pokud nakoupíte v den ex-dividend date nebudete mít na vyplacení dividendy nárok.

Pro zajímavost doplníme, že cena těchto akcií má tendenci v tento den (ex-dividend date) klesat o výši vyplacené dividendy.

Record date (Rozhodný den)

Record date neboli rozhodné datum určuje den, kdy akcionář musí držet danou akcii. Pokud v tento den investor nebude po skončení obchodování vlastnit cenný papír dané společnosti, automaticky mu zaniká nárok na vyplacení dividendy.

Payment day

Payment day značí den výplaty. Právě v tento den společnost začne vyplácení dividend. Dividenda vám bude připsána na účet, někdy také ve formě složenky. Den výplaty zpravidla bývá přibližně jeden měsíc od ex-dividend date. Neplatí to ale vždy, protože si každá společnost určuje den vyplácení dividend sama.

Announcement date, declaration date

V tento den vedení společnosti oznámí dividendu. Investoři se dozví první informace a cenu. Announcement date investoři spíše nesledují.

Testado radí

Jak dlouho musím držet akcie, abych získal dividendy? V principu stačí koupit akcie nejpozději v rozhodný den (record date) a akcie potom držet po skončení obchodování a druhý den v ex-dividend date je vlastně opět můžete prodat, a přesto máte nárok na vyplacení dividendy

Ovlivňují výplaty dividend cenu akcií?

V ex-dividend date se akcie společnosti obchodují bez nároku na vyplacení dividendy. Cena takových akcií tím pádem klesne o výši dividendy. Korekce ceny nemusí být ve stejné výši jako hodnota dividendy. Vždy záleží na aktuální situaci akciového trhu.Jak se vyplácí dividenda

Nezkušení investoři mnohdy spekulují nad tímto poklesem ceny, který berou jako zajímavou investiční příležitost. Otevření krátké pozice však není možné, protože v případě nákupu takových akcií (v den ex-dividend date) budou dividendy automaticky stržena z obchodního účtu. Zisk a ztráta by tudíž absolutně minula výši dividend.

Závěrem dodáme, že se nevyplácí sázet na držbu akcie přes rozhodný den. To by byla čistá spekulace.

Jak se vyplácí dividenda

Každého investora pochopitelně zajímá, jak vybrat dividendu. Vyplácení dividend si každá společnost určuje sama. Časový interval se různí: výplata dividend může být roční, čtvrtletní nebo měsíční. Abyste měli na dividendy nárok, stačí vám akcie dané společnosti vlastnit v rozhodný den.

Dividendy se nejčastěji vyplácí připsáním částky na váš brokerský nebo bankovní účet, v některých případech také ve formě složenky. Někdy můžete jako dividendu získat další akcie společnosti.

Nyní si uvedeme jednoduchou kalkulačku dividendy. Například pokud byla valnou hromadou schválena dividenda ve výši 2 USD na akcii, a vy vlastníte 100 těchto akcií, bude vám vyplacena hrubá dividenda ve výši 200 USD.

Můžete se také setkat se třemi typy dividend

 1. Nejběžnějšími jsou pravidelné dividendy, které jsou akcionářům vypláceny v pravidelných časových intervalech.
 2. V případě nenadálých zisků se může společnost rozhodnout pro vyplacení mimořádných dividend. K těm se může vedení společnosti uchýlit i v případech, kdy nemá pro své finance jiné využití.
 3. Variabilní dividenda pak zahrnuje pevnou čtvrtletní částku dividendy s variabilní složkou. Tato složka je založena na předem stanoveném procentu peněžního toku z předchozího čtvrtletí. Do konečné výše se promítne odečtení pevné částky.

Mějte na paměti, že ne všechny společnosti dividendy vyplácí. Takové rychle rostoucí společnosti dividendy vyplácet nebudou, protože potřebují získáte finance reinvestovat do nového byznysu. Dividendy zpravidla vyplácí zavedené společnosti, ovšem ani to neplatí vždy. Dividendu nevyplácí například Amazon, Alphabet (Google), META (Facebook), Tesla ani Netflix.

Forma vyplácení dividend

 • Peněžní dividendy – tohle je nejrozšířenější forma dividend, která se vyplácí penězi.
 • Akciové dividendy – namísto peněz obdržíte dividendu ve formě akcie společnosti.
 • Majetkové dividendy – naturální forma vyplácení dividend; může být ve formě drahých kovů, nemovitosti, ale i kávy aj. Majetek musí mít odpovídající hodnotu ceny dividend.

Proč společnosti vyplácejí dividendy?

Akciové společnosti mohou se ziskem nakládat několika způsoby a nejčastěji se jedná o: reinvestici do růstu, splácení dluhu nebo vyplacením akcionářů (Ve formě vyplácení dividend nebo vykupováním vlastních akcií). Konečné rozhodnutí vždy závisí na rozhodnutí valné hromady, částečně predikovat však můžeme z aktuální fáze společnosti a její historie.

Proč společnosti vyplácejí dividenda?

Pokud je společnost v růstové fázi, obvykle dividendy nevyplácí. Nashromážděné prostředky raději investuje do rozvoje. Velké etablované společnosti však mnohdy “nemají kam růst”, proto přijdou na řadu dividendy a případně vykupování vlastních akcií (tím vlastně také zvyšují dividendu na jednu akcii).

Vyplácení dividend učiní akciovou společnost většinou atraktivnější pro investory.

Dividenda tedy má za hlavní cíl: přilákat investory a podělit se o zisk.

Proč společnosti nevyplácejí dividendy?

Jak jsme nastínili už výše, některé společnosti raději finance reinvestují, aby se mohly více rozrůstat. Díky takovému přístupu může společnost v budoucnu generovat ještě vyšší zisk a tím zvýšit hodnotu pro akcionáře více než vyplácením dividend.

Cílem také může být snížení dluhu nebo například společnost ani negeneruje zisk, který by mohl být akcionářům vyplácen.

Testado radí

Stále myslete na to, že žádná společnost není povinna vyplácet dividendy. Klidně se můžete stát, že ačkoliv to v plánu původně měla, k vyplácení nakonec vůbec nedojde.

Jak zjistit, zda společnost vyplácí dividendy?

Tuto informaci se dozvíte klasickým hledáním na internetu (zadejte např. Apple stock), ve výroční zprávě společnosti, případně prostřednictvím webových stránek Komise pro bezpečnost a burzu (SEC) a nástroje EDGAR.

Apple stock

Jak se počítá dividenda

Dividendové akcie již vlastníte, proto je nejlepší čas si vysvětlit, jak si spočítat tzv. dividendový výnos. Tento termín je finanční ukazatel, který říká, kolik procent nám investice do dané akcie za rok vydělá.Jak se počítá dividenda - informace

Vždy mysleme na to, že takový vzorec počítá s předpokladem stabilního růstu akciového kurzu. Dividendový výnos může být také zkreslen mimořádnými dividendami. A do třetice sledujte všechna oznámení akciové společnosti, na kterou máte spadeno. Může se totiž stát, že atraktivně vypadající dividendový výnos se za pár měsíců může snížit o polovinu (oznámením společnosti).

Pracovat můžeme s daty z již vyplacených dividend (historický dividendový výnos) nebo s údaji o očekávaném dividendovém výnosu (budoucí dividendový výnos).

Mohlo by se zdát, že akcie s nejvyšším dividendovým výnosem jsou automaticky lepší než akcie s nižším dividendovým výnosem. Může to být sice dobrý ukazatel, ale ne vždy platný (v ohledu výnosu).

Vzorec pro výpočet dividendového výnosu je: roční dividenda na akcii vydělená cenou akcie společnosti. Při výpočtu se používají nejnovější celoroční zprávy společnosti. Jestliže od poslední zprávy uplynulo hodně vody, lze sečíst všechny dividendy za poslední čtyři čtvrtletí.

Jak danit dividendy

Každý příjem musí být správně zdaněn, což se týká také výnosů z dividend. Jak se dividenda daní?

Jak postupovat krok za krokem

Nejprve si zjistěte, kde sídlí společnost vyplácející dividendu, tedy identifikujete její územní daňovou příslušnost (tzv. daňový domicil). Pokud jste držitelem více dividendových akcií, u všech musíte provést identifikaci zvlášť. Daňový domicil má akciová společnost zpravidla v místě sídla firmy.

Seznam mezinárodních smluv najdete na stránkách Ministerstva financí ČR.

Po identifikaci si spočítejte jednotlivé částky. Např. broker by vám měl v tomto pomoci poskytnutím ročního přehledu vyplacených dividend.

Jak danit dividenda návod

Dividenda ze zahraničí

Pokud je akciová společnost zahraničním daňovým rezidentem, dividendy podléhají v ČR 15% dani. Takový příjem musíte přiznat ve vašem daňovém přiznání. Příjem z dividend patří do kapitálového majetku, který najdete v daňovém přiznání na řádku č. 38. K části kapitálový majetek musíte v daňovém přiznání vyplnit přílohu č. 3 (Výpočet daně z příjmů ze zdrojů v zahraničí dle § 38f zákona).

Pokud jako investor prokážete, že byla vaše dividenda již zdaněna v zahraniční, budete osvobozeni od dalšího zdanění v České republice, tedy pokud má Česko z danou zemí podepsanou smlouvu o zamezení dvojího zdanění. Nicméně každá země se v tomto ohledu chová odlišně! Například v případně USA by vám měl umožnit broker vyplnit formulář W-8BEN, po jeho vyplnění už vám broker automaticky strhne 15 % z dividendy a v ČR už nic dalšího danit nemusíte.

Nicméně každá země se chová jinak a například v Polsku mají daň z dividendy také 15 %, ale uznat u českého finančního úřadu můžete podle smlouvy jen 5 % – tedy celkové zdanění dividend je 25 % pro českého daňového rezidenta vlastnícího polskou firmu!

Všechny příjmy ze zahraničních dividend však uveďte do daňového přiznání na řádek č. 38.

Náš tip

Zaplacenou daň z dividend musíte finančnímu úřadu prokázat. Potřebné písemnosti byste měli získat od kvalitního brokera nebo jiného seriózního zprostředkovatele u kterého obchodujete.

Dividenda z ČR

Pokud vlastníte akcie společnosti, která je daňovým rezidentem v České republice, příjem z dividend do daňového přiznání neuvádíte. Tyto společnosti podléhají srážkové dani ve výši 15 %. Jako akcionář tak obdržíte dividendový výnos již zdaněný.

Pozor

U některých zahraničních brokerů je srážková daň u českých akcií 35 % a bohužel se to týká i námi doporučovaného XTB. Pro nákup českých akcií doporučujeme například české FIO.

Zdanění řeší zákon České národní rady o daních z příjmů č. 586/1992 Sb.

Seznam nejlepších dividend 2022

Český trh patří mezi trhy s nejvyššími výnosy z dividend (pokud se podíváme na tuto problematiku globálně). Není tedy ani divu, že mají Češi akcie s vyššími dividendy rádi.

Níže přinášíme žebříček nejzajímavějších dividendových akcií podle brokera XTB, případně se podívejte na aktuální e-book zdarma. Kousek dole jsme pak vybrali další oblíbené české a zahraniční dividendové akcie.

Dividendové akcie se zajímavým potenciálem

Název
Poslední dividenda (USD) Dividendový výnos Ex-dividend Date
Chevron Corporation (CVX) 1,42 3,92 % 18. 8. 2022
ExxonMobil (XOM) 0,88 4,03 % 11. 8. 2022
Citigroup Inc. (C) 0,51 4,90 % 29. 7. 2022
Wells Fargo & Company (WFC) 0,30 2,96 % 4. 8. 2022
Verizon Communications Inc. (VZ) 0,64 6,87 % 6. 10. 2022
AT&T Inc. (T) 0,2775 7,24 % 8. 7. 2022
3M (MMM) 1,49 5,39 % 19. 8. 2022
Broadcom Inc. (AVGO) 4,10 3,64 % 21. 9. 2022

Oblíbené české dividendové akcie

 • ČEZ
 • O2
 • Moneta Money Bank
 • Komerční banka
 • Colt CZ Group
 • VIG
 • Erste Group
 • Phillip Morris ČR
 • Kofola
 • Erste Group

Oblíbené zahraniční dividendové akcie

 • Walmart
 • Johnson & Johnson
 • Coca Cola
 • McDonald’s
 • JPMorgan Chase & Co
 • Royal Dutch Shell
 • Unilever
 • BMW
 • Microsoft
 • Msci Inc.
 • Lam Research Corporation
 • UnitedHealth Group
 • Northrop Grumman
 • Lockheed Martin
 • Home Depot

Sdílejte článek

Ohodnoťte článek

Celkové hodnocení: 5.0 (23 hlasů)

Autor článku

Petr Smejkal
Petr Smejkal

Petr má rád technologie, historii a knihy. Dříve působil jako redaktor Prima ZOOM a psal o počítačových hrách v době GameZonu a Call of Duty 1. Od roku 2015 až do dubna 2023 působil na Testádu jako šéfredaktor. LinkedIn, Facebook
Více informací o nás >>

Podobné články

Diskuse u článku

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Odeslat komentář