Testado.cz - recenze a výběry nejlepších produktů Testado.cz - recenze a výběry nejlepších produktů Testado.cz - recenze a výběry nejlepších produktů Testado.cz - recenze a výběry nejlepších produktů
Menu
>

Recenze Fingood

investiční platforma Fingood hodnocení

Česká crowdfundingová platforma Fingood se zaměřuje na investice do malých a středních firem. Láká jednoduchou administrací i moderní mobilní aplikací. V podrobné recenzi vysvětlíme hlavní výhody i možná rizika investiční platformy, zhodnotíme výši poplatků i kvalitu zákaznické podpory. Samozřejmě nezapomeneme vysvětlit ani specifika P2B investování.

Hodnocení P2B investiční platformy Fingood

Informace a historie Fingood

Společnost Fingood vznikla v roce 2014. Původní zaměření na P2P půjčky záhy vystřídal přechod na P2B model, kdy platforma nabízí propojení soukromých investorů s firemní sférou. Výrazný rozvoj nastal v roce 2019 s příchodem nových jednatelů Víta Endlera a Mgr. Tomáše Peška. Začátkem roku 2024 platforma registrovala přes 9 tisíc investorů a tento počet se dynamicky zvyšuje.

P2B investování s Fingood recenze

Společně s počtem investorů se zvyšuje také objem investic. Loňský rok poprvé překonaly investované částky jednu miliardu korun. Na konci roku 2023 společnost také splnila podmínky České národní banky pro udělení crowdfundingové licence, která ji opravňuje k nabízení jejích služeb v celé Evropské unii.

Jak funguje P2B

Fingood patří mezi moderní a stále vyhledávanější investiční P2B platformy, které propojují investory se žadateli o úvěr. Běžné peer to peer (P2P) modely umožňují investovat do spotřebitelských i podnikatelských úvěrů. P2B (Peer to Business) se soustředí výhradně na podnikatelské úvěry.

Náš tip

První P2B společnost vznikla v roce 2010 ve Velké Británii.

Stejně jako v případě jiných druhů investic, stále platí přímý vztah mezi potenciálním výnosem a mírou rizika. Vyšší nejistota ohledně řádného a včasného splacení dluhu se kompenzuje vyšší úrokovou mírou. Naopak dobře zajištěné úvěry s minimálním rizikem nabízí nižší úrok.

Newsletter investice Fingood

Investování na Fingood

Celý systém lze zjednodušeně popsat v několika bodech. Nejprve zájemce o půjčku kontaktuje investiční platformu. Obě strany se dohodnou na konkrétních podmínkách úvěru, a tyto informace poskytnou investorům. Během několika dnů se může každý z registrovaných investorů rozhodnout, zda projekt finančně podpoří nebo ne.

Pokud se zapojí dostatek investorů, uzavře Fingood s žadatelem finální smlouvu a předá investorské peníze. Následně dlužník zasílá dohodnuté splátky, které Fingood rozděluje investorům. Pokud se nepodaří vzbudit dostatečný zájem a nerezervuje se dostatečná suma, investiční příležitost se neuskuteční. Rezervované sumy investorů se uvolní, a ti mohou bez omezení investovat do jiných projektů.

Využijte bonusový kód “TESTADO500” a získejte odměnu 500 Kč při investování prvních 5 000 Kč.

Jak to vlastně funguje:

1. Promo kód je výhradně pro nové investory.
2. Kód zadáte po registraci do políčka v pravém horním rohu s textem: “Zadat promo kód”.
3. Kód je v tu chvíli aktivní a vše co v daném časovém limitu 10 minut zainvestujete, se vám sčítá do minimální investované částky pro výplatu bonusu. Promo kód můžete aktivovat opakovaně a investovat klidně po tisícikorunách.
4. Odměna se Vám přičte do peněženky přesně 4 dny po splnění investování minimální investované částky (5 000 Kč).

Testado bonus 500

Kód vkládejte při registraci

Jak můžete investovat?

Systém je velmi intuitivní a rychle jej pochopí i začínající investoři. Po registraci si převedete na svůj klientský účet peníze určené k investování. Rozdělíte je dle uvážení do nabízených projektů. Každý týden se otevírá několik nových nabídek, proto se vyplatí zbytečně nespěchat. Minimální investovaná částka je obvykle 1 000 Kč. Maximální suma je omezená pouze velikostí úvěru. Úrok, tedy předpokládané zhodnocení, se většinou pohybuje mezi 8 a 12 % ročně.

Nabídka Investic Fingood

Testado radí

Investujte především volné finanční prostředky, které s vysokou pravděpodobností nebudete v blízké době potřebovat.

Každá investiční nabídka má přehledně zpracovaný popis, včetně jasně uvedeného výnosu, doby splatnosti či počtu zapojených investorů. Nechybí ani detaily ohledně žadatele. Prověřit můžete vlastnickou strukturu firmy, včetně referencí na předchozí projekty.

Pozor

Portfolio vždy diverzifikujte, tedy rozdělte do více menších investic. Vložit veškeré prostředky do jedné nebo dvou nabídek neúměrně zvyšuje riziko ztráty.

Typy splátek

Většina úvěrů na Fingood nabízí balonové nebo anuitní splácení. Balonové splátky jsou obvyklé především u stavebních firem, které vykáží zisk až na konci projektu. Měsíčně splácí pouze úroky, jistinu uhradí najednou až v poslední splátce.

Anuitní splátky jsou běžné u klasických spotřebitelských úvěrů, případně hypoték. Dlužná suma se rozdělí na pravidelné splátky o stejné výši. Každá splátka zahrnuje úrok i splátku jistiny. Vzájemný poměr mezi jistinou a úrokem se postupně mění ve prospěch jistiny.

 • Anuitní splátky (pravidelné splátky zahrnují jistinu i úrok)
 • Balonová splátka (splátky zahrnují pouze úrok, jistina se hradí najednou v poslední splátce)
Testado radí

Jistina je základ půjčky, který nezahrnuje poplatky ani úroky.

Pro investory je balonové splácení výhodnější, protože se úroková míra po celou dobu splácení počítá z celé půjčené sumy. Celková výše splacených úroků je proto vyšší než v případě anuitních splátek, kde se výše jistiny s každou uhrazenou splátkou snižuje. Na druhou stranu je balonové splácení mírně rizikovější. Musíte čekat až do konce splátkového období, než získáte zpět celou jistinu.

Poplatky a registrace

Registrace probíhá kompletně online. Stačí vyplnit základní osobní údaje, nafotit občanský průkaz společně s vlastní fotografií a pomocí SMS kódu potvrdit smlouvu i podmínky používání investiční platformy. Závěrečným krokem registrace je vyplnění investičního dotazníku. Následně si převedete ze svého účtu peníze a můžete začít investovat.

Přehled portfolia Fingood

Celkově je registrace velmi názorná a intuitivní. Pomáhá moderní webové rozhraní, které vám usnadní ověřování dokladů i převod peněz z osobního účtu. Samozřejmostí je podpora QR kódů nebo historie transakcí, včetně možnosti filtrování údajů. Zamrzí pouze absence zkušebního účtu. Možnost vyzkoušet si platformu nanečisto bohužel Fingood nenabízí.

Pozor

Převod finančních prostředků na investiční účet je možný výhradně z vašeho osobního účtu uvedeného při registraci. Platby z jiných účtů jsou automaticky odmítnuty.

Jediný poplatek, který si Fingood účtuje, je poplatek z výnosu. Z každé příchozí splátky vám strhne 9 %. Vše ostatní, tedy registrace, převod finančních prostředků nebo vedení účtu je zdarma.

Priority Pass

Velcí investoři s celkovým objemem investovaných prostředků přes 500 000 Kč získají zdarma Priority Pass. Hlavní výhodou je přednostní přístup k informacím. Proti běžným investorům získají přístup ke všem podkladům o 24 hodin dříve. Další výhodou je možnost rezervovat investici i bez dostatečného finančního krytí na investičním účtu. Peníze stačí převést až dodatečně.

Priority Pass aktivace

Služby zdarma

 • Registrace
 • Vedení investičního účtu
 • Vklad a výběr peněz na investiční účet
 • Investování
 • Priority Pass (investice nad 500 000 Kč)

Zpoplatněné služby

 • Poplatek 9 % z výnosu (příchozí splátka)

Bezpečnost a investiční riziko

Pokud investujete do komodit, akcií nebo jiných finančních instrumentů, spočívá riziko především ve špatném odhadu budoucího vývoje na trhu. Cena instrumentů se průběžně mění, což ovlivňuje vaše výnosy. Riziko v případě P2B investic má jiný charakter. Výnos je předem dán v podobě pravidelných splátek. Nebezpečí tak spočívá v opožděných platbách, případně úpadku dlužníka. Pokud společnost, do které jste investovali, nedokáže splatit své závazky, můžete přijít o část nebo v nejhorším případě o celou investici.

Pozor

Investujte s rozmyslem a vždy pamatujte na riziko. Diverzifikujte portfolio a používejte pouze volné finanční prostředky.

Investice ve zpracování Fingood

Možná rizika Fingood aktivně minimalizuje důkladnou analýzou finančních výkazů, externích dat i osobními pohovory se zástupci společností, které chtějí využít jeho služeb. Podmínky jsou poměrně přísné a úspěšně z nabídky eliminují vysoce rizikové investice. Většina úvěrů je navíc zajištěna. Nemovitým majetkem asi 70 % nabídek, movitým majetkem zhruba 20 % investičních příležitostí.

Testado radí

Fingood v současnosti umožňuje investovat pouze do českých společností, které na trhu působí minimálně rok.

Fingood rating

Analýzu investičních rizik zobecňuje Fingood rating. Dělí investice do pěti pásem (AAA až C) dle jejich zabezpečení a předpokládaných výnosů. Nejvyšší rating AAA nabízí úvěry s rizikem nepřekračujícím 2 %. Naopak nejnižší kategorii C dostanou úvěry s více než 8% šancí na potíže při splácení. Riziko je ovšem přirozeně svázané s předpokládaným výnosem. Většina investorů proto vyhledává investice s ratingem AA nebo A, které představují zajímavý kompromis mezi vysokým výnosem a rozumným rizikem.

Fingood a hodnocení rizik srovnání a recenze

 • AAA (riziko 0 až 2 %)
 • AA (riziko 2,01 až 4 %)
 • A (riziko 4,01 až 6 %)
 • B (riziko 6,01 až 8 %)
 • C (riziko nad 8 %)
Pozor

V současné době není možné z uskutečněné investice vystoupit v průběhu plnění.

Aplikace a zákaznická podpora

Své portfolio ovládáte pomocí webového prohlížeče nebo přes mobilní aplikaci. Vše je přehledné i pro naprosté začátečníky. V investiční aplikaci najdete přehled vašich investic, nabídku nových příležitostí jak zhodnotit své peníze a stav vaší peněženky včetně pohybů na investičním účtu. Webové stránky navíc obsahují aktuální informace z finančního světa nebo investiční tipy a rady. Nechybí ani modelové investiční příklady.

Zákaznickou podporu můžete kontaktovat telefonicky, e-mailem i online chatem. Součástí klientské podpory je také automatické vymáhání pohledávek. Pokud se dlužník opozdí se splátkou, Fingood jej neprodleně kontaktuje ve snaze situaci napravit. Pokud dlužná společnost dlouhodobě neplní své finanční závazky, dojde k zastavení majetku dle zástavní smlouvy, případně soudnímu vymáhání. Vše probíhá bez nutnosti zásahu ze strany investorů.

Testado radí

Dle statistiky Fingood splácí 97 % firem své závazky řádně a včas.

Charakteristika P2B investiční platformy Fingood

Vlastnosti
Shrnutí
Půjčky ×
Investice
Minimální výše investice
1 000 Kč
Poplatek za vedení účtu
×
Poplatek za registraci
×
Doba investování
Neomezená
Investiční úrok 8 až 12 %
Mobilní aplikace
Infolinka
Ano

Závěrečné hodnocení Fingood

8.6

Česká investiční P2B platforma propojující investory s menšími a středními firmami. Vyniká jednoduchou a přehlednou administrací i podrobným systémem hodnocení rizik. Registrace i vedení účtu je zdarma, platíte pouze poplatek z výnosu ve výši 9 %.

Kvalita platformy
10
Nabídka investic
8
Poplatky
9
Akademie a vzdělávání
8
Zákaznická podpora
8
Klady
 • Moderní platforma
 • Intuitivní rozhraní vhodné i pro začátečníky
 • Pouze poplatek z výnosu, ostatní služby zdarma
 • Přehledná nabídka investic
 • Hodnocení rizik
 • Nadprůměrné zhodnocení
Zápory
 • Chybí zkušební účet
 • Nelze předčasně vystoupit z investice

Sdílejte článek

Ohodnoťte recenzi

Celkové hodnocení: 4.8 (12 hlasů)

Autor recenze

Milan Boháček
Milan Boháček

Technologický nadšenec se zvláštní zálibou v letectví a astrofyzice. Nemůže se dočkat dalšího letu Starship. Ve volných chvílích sleduje sci-fi seriály a baví se hraním šachu. Stres odbourává při vaření. Díky 3D tiskárně si plní dětské sny, takže modely raket, vetřelců a dinosauřích koster začínají pomalu přetvářet jeho byt v pravé nerdí doupě. Můj Facebook.

Podobné články

Diskuse u článku

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Odeslat komentář