fbpx
Testado.cz - recenze a výběry nejlepších produktů Testado.cz - recenze a výběry nejlepších produktů
Menu

Nejčastější poruchy myček nádobí

Datum 15.4.2021 Testado Testado

Když se na displeji myčky objeví chybový kód, člověk má nutkání ihned volat servis. Ale ještě než to uděláte, podívejte se do manuálu, co daný kód znamená. Nemusí to být vůbec nic vážného. Některé problémy zvládnete vyřešit sami, čímž ušetříte nemalou sumu peněz.

V manuálu k výrobku často bývá uvedený seznam nejčastějších chybových kódů a tipy k jejich vyřešení. Někdy je řešení prosté, například když stačí jen zvýšit tlak v hadici přivádějící vodu tím, že povolíme kohoutek. Zavolat na takovou “poruchu” servis by však klidně mohlo stát stovky až tisíce korun.

My vám poradíme, jak takové problémy vyřešit vlastní silou…

1Nejběžnější poruchy

Za ty nejzákladnější závady si přitom člověk může sám kvůli tomu, že se o myčku nestará tak, jak by měl.

Nejběžnější poruchy u myček

Nefunkční přítok a odtok vody

Hadice přívodu vody je ucpaná, nebo v ní není dostatečný tlak. Stejně tak může být ucpaný odtokový filtr, který najdete na dně myčky. Na to vás může upozornit i nepříjemný zápach linoucí se z myčky. Je možné, že vodní cesty jsou zanesené vodním kamenem. V tom případě se doprostřed myčky položí miska s octem a spustí se běžný program. Ocet cesty propláchne a vodní kámen odstraní.

Špatný ohřev vody

Poškozený nebo špatně fungující termistor má za následek nedostatečný ohřev vody. Nádobí je po ukončení programu studené a špinavé. Opravu musí provést odborník.

Myčka nejde spustit

Zkontrolujte, zda jsou všechny hadice a napájecí kabel správně zapojené a jsou dovřené dveře myčky. V myčce taktéž nesmí zůstat voda po minulém umývání. Pokud zůstala, je nutné ji restartovat. Pokud to nepomůže, je nejspíš zablokovaný odtok. Některé myčky se nerozjedou, dokud do nich nevložíte tabletu na čištění myčky (jiný typ než na umytí nádobí).

Nedostatečné oplachování

Trysky jsou nejspíš zanesené. Zkuste je manuálně vyčistit, nebo použít trik s miskou octa.

Hlučné oplachování

Voda se pravděpodobně dostala do ložiska. Zde by měl zasáhnout profesionál.

Vytékající voda

Je možné, že nepřiléhají dvířka, nebo je ucpaná přítoková nebo odtoková hadice. V neposlední řadě to může být způsobeno poruchou snímače hladiny vody, popřípadě vadnou pojistkou modulu programátoru myčky. V tom případě nezbývá nic jiného, než zavolat odborníka.

Jak vidíte, mnoha závadám se člověk může vyhnout, když se budete o myčku řádně starat a jednou za čas čistit její vnitřek, filtry a hadice.

2Zásady prevence poruch myček

  • Používání vhodných a kvalitních prostředků, které myčce prospívají, nádobí efektivně myjí a zvyšují její životnost.
  • Jednou za týden čištění myčky a košů na nádobí, hadic a odtokového filtru.Poruchy myček Whirlpool a Indesit
  • Na talířích se před spuštěním programu nenachází žádné velké zbytky jídla.
  • Nepřetěžování zařízení – nádobí patří jen do přepážek a košíků. Žádné nádobí navíc do myčky nepatří.
  • Správné nakládání myčky – do spodního koše patří těžší a rozměrnější nádobí, hrnce, pánve, atd., nahoru přijdou skleničky a misky. Příbory patří rukojetí dolů. Ideálně nechejte mezi jednotlivými kusy nádobí větší prostor, efektivněji se umyje.
  • Používání správného režimu vybraného na základě návodu. Nevhodným výběrem může dojít k nedostatečnému umytí a zbytečné ztrátě energie.
  • Používání soli na změkčení vodního kamene a s tím související správné nastavení tvrdosti vody v myčce. Popřípadě odstraňování vodního kamene pomocí octa.
Náš tipNáš tip

Nádobí se před vložením do myčky nemusí “předmývat”. Vyplatí se ale silně znečištěné pánve a hrnce předem napustit horkou vodou.

3Poruchy myček Whirlpool a Indesit

Chyba F1: Nefunkční termistor

Termistor je buď poškozený, nebo zkratoval. To znamená, že voda se neohřívá na požadovanou teplotu. Výměnu termistoru nechte na zkušeném servisním mechanikovi.

Chyba F2: Voda vnikla do řídící jednotky

Voda, která natekla do elektroniky myčky může znamenat velký problém. Z myčky je nutné odčerpat všechnu vodu a nechat ji vysušit. V případě, že to nepomůže, nebo se to stane znovu, je nutné zavolat technika.

Chyba F3: Porucha ohřevu vody

Teplotní senzor nebo jeho připojení jsou poškozené a je nutné je zkontrolovat. Tuto závadu je lepší přenechat odborníkovi.

Chyba F4: Únik vody z myčky

Čerpadlo nebo odtoková hadice mohou být ucpané a je potřeba je zkontrolovat a uvolnit. Zkontrolujte filtr a odmontujte odtokovou hadici ze zdi a zkuste do ní fouknout. Pokud se vám nepodaří ji profouknout, nalijte do ní přípravek na čištění myčky.

Poruchy myček

Chyba F6 E2: Myčka nenapouští vodu

Pračka nedokáže načerpat vodu potřebnou k zahájení umývání. To může mít více příčin: zavřený vodovodní kohoutek, ucpaná přívodní hadice nebo ucpaný filtr přívodu vody. V každém případě je nutné tyto součásti zkontrolovat. Hadici můžeme uvolnit postupem uvedeným u chyby F4.

Chyba F6 E7 a F6 E1: Nízký tlak vody

Voda protéká, ale nedostatečně. Je nutné zvýšit tlak vody otevřením vodovodního kohoutku. Problém může být alternativně i v přítokové hadici, možná je ohnutá, zanesená nebo z velké části zablokovaná.

Chyba F8 E1: Problém s vypouštěním vody

I zde je nejpravděpodobněji problém s ucpaným filtrem nebo hadicí. Opět platí stejný postup. Další možností je, že v myčce zůstala voda v miskách, skleničkách a dalších nádobách, a myčka ji tedy nedokáže vypustit (nádobí je třeba pokládat dnem dolů). Musíte ji otevřít a vodu z nádob ručně vylít.

Chyba F8: Nefunkční senzor hladiny vody

Senzor má potíž s rozpoznáním hladiny vody v myčce. To může být způsobeno nadměrným pěněním nebo poškozením snímače.

Chyba FA: Nesprávné nastavení tvrdosti vody

V nastavení myčky je nutné uvést správnou tvrdost vody a používaný změkčovací prostředek.

Testado radíTestado radí

V rámci hledání poruch u myček na internetu jsme si všimli, že lidé ve srovnání s ostatními značkami velmi málo hledají poruchy u myček nádobí Gorenje. Nedokážeme ovšem říci, zda je to jejich nízkou poruchovostí nebo zákazníci Gorenje kontaktují přímo prodejce.

4Poruchy myček Bosch a Siemens

Chyba E09 / E11: Porucha ohřevu vody

Teplotní senzor nebo jeho připojení jsou poškozené a je nutné je zkontrolovat. Tuto závadu je lepší přenechat odborníkovi.

Chyba E15: Voda vnikla do řídící jednotky

Voda, která natekla do elektroniky myčky může znamenat velký problém. Z myčky je nutné odčerpat všechnu vodu a nechat ji vysušit. V případě, že to nepomůže, nebo se to stane znovu, je nutné zavolat technika.

Chyba E19, E20, E21 a E23: Závada oběhového čerpadla

Oběhové čerpadlo je poškozené, ucpané nebo nesprávně zapojené. Ucpané čerpadlo můžeme zkusit pročistit vhodným prostředkem, jinak je nutné volat servis.

Chyba E22: Ucpaný filtr

Filtr je pravděpodobně ucpaný. Vyjměte jej a očistěte.

Chyba E24 a E25: Problém s vypouštěním vody

Pravděpodobně je ucpaný odtokový filtr nebo hadice. Zkontrolujte je, odmontujte odtokovou hadici ze zdi a zkuste do ní fouknout. Pokud se vám nepodaří ji profouknout, nalijte do ní přípravek na čištění myčky. Další možností je, že v myčce zůstala voda v miskách, skleničkách a dalších nádobách, a myčka ji tedy nedokáže vypustit (nádobí je třeba pokládat dnem dolů). Musíte ji otevřít a vodu z nádob ručně vylít.

Chyba E27: Problém elektrického připojení

Elektrické napětí v myčce je příliš nízké. Chyba může být jednak v síti vašeho domova, ale pravděpodobnější je výskyt problému v myčce samotné nebo v kabelu, kterým je připojená. Pokud chyba určitě není ve vaší síti, kontaktujte servisního technika.

5Poruchy myček Electrolux a AEG

Chyba i10: Nevstřikuje voda

Voda protéká, ale nedostatečně. Je nutné zvýšit tlak vody otevřením vodovodního kohoutku. Problém může být alternativně i v přítokové hadici, možná je ohnutá, zanesená nebo z velké části zablokovaná. Mohou být i zanesené trysky uvnitř myčky, které jednoduše vyčistíte s vhodným přípravkem.

Chyba i20: Nenastává vypouštění

Odtokový filtr nebo hadice jsou zablokované. Zkontrolujte je, odmontujte odtokovou hadici ze zdi a zkuste do ní fouknout. Pokud se vám nepodaří ji profouknout, nalijte do ní přípravek na čištění myčky

Chyba i30: Hromadění vody ve spodní části myčky

Voda se hromadí ve spodní části myčky a je třeba ji odčerpat. Zkontrolujte, zda není ucpaný filtr.

Poruchy myček Electrolux, AEG

Chyba i40, i41a i43: Ucpaný filtr, nebo špatně dovřené dveře

Dveře myčky jsou špatně zavřené. Problém může být v zavíracím mechanismu. V tom případě je nutné volat technika. Popřípadě zkontrolujte, zda není ucpaný filtr.

Chyba i50: Oběhové čerpadlo

Oběhové čerpadlo je poškozené nebo nesprávně zapojené. Ucpané čerpadlo můžeme zkusit pročistit vhodným prostředkem, jinak je nutné volat servis.

Chyba I60: Ohřev vody

Teplotní senzor nebo jeho připojení jsou poškozené a je nutné je zkontrolovat. Tuto závadu je lepší přenechat odborníkovi. Možné je také poškození oběhového čerpadla.

Chyba i70: Nefunkční termistor

Termistor je buď poškozený, nebo zkratoval. To znamená, že voda se neohřívá na požadovanou teplotu. Výměnu termistoru nechte na zkušeném servisním mechanikovi.

6Poruchy myček Beko a Candy

Chyba 0000: Nefunkční přívod vody

Pračka nedokáže načerpat vodu potřebnou k zahájení umývání. To může mít více příčin: zavřený vodovodní kohoutek, ucpaná přívodní hadice, nízký tlak vody nebo ucpaný filtr přívodu vody. V každém případě je nutné tyto součásti zkontrolovat: kohoutek povolit, filtr a hadici vyčistit. Odmontujte hadici ze zdi a zkuste do ní fouknout. Pokud se vám nepodaří ji profouknout, nalijte do ní přípravek na čištění myčky.

Chyba 000: Voda se neohřívá

Na vině může být teplotní senzor, nebo termistor. Termistor je buď poškozený, nebo zkratoval, a teplotní senzor nebo jeho připojení mohou být poškozené a je nutné je zkontrolovat. Obě závady je lepší přenechat odborníkovi.

Poruchy myček Beko, Candy

Chyba H1, H2 a H3: Nefunkční termostat, vyhřívací těleso, teplotní senzor, nebo termistor

Pod těmito chybovými kódy se schovávají další závady související s ohřevem vody. Nefunkční může být jedna z uvedených součástek, může být spálená elektronická deska nebo i chybný hlavní modul. Každopádně je vždy potřeba volat technika.

Chyba H4: Problém s elektronickou kartou

Elektronickou kartu musí vyměnit servisní mechanik.

Chyba H5: Nenastává vypouštění

Z nějakého důvodu myčka není schopna vypustit vodu. Odtokový filtr nebo hadice mohou být zablokované, nebo je porouchané čerpadlo. Filtr a hadici je nutné pročistit. Jestli je na vině čerpadlo, musí přijít mechanik.

Chyba H6: Problém s řídícím modulem

Servisní technik musí přijít opravit řídící modul.

Chyba H7: Presostat poskytuje nesprávné informace

Tato chyba může mít několik příčin: špatně zavřené dveře, nesprávně zapojený tlakový spínač, nefunkční primární ventil a vadný termostat. Kromě dovření dveří myčky s těmito vadami nic nezmůžeme a nezbývá, než opět volat mechanika.

7Poruchy myček Zanussi

Chyba i10: Problém na přívodu vody

Pračka nedokáže načerpat vodu potřebnou k zahájení umývání. To může mít více příčin: zavřený vodovodní kohoutek, ucpaná přívodní hadice nebo ucpaný filtr přívodu vody. Zkontrolujte filtr a odmontujte odtokovou hadici ze zdi a zkuste do ní fouknout. Pokud se vám nepodaří ji profouknout, nalijte do ní přípravek na čištění myčky.

Chyba i20: Problém na odtoku vody

I zde je na vině ucpaná odtoková hadice, filtr, ale i čerpadlo nebo tlakový spínač. V případě posledních dvou variant musíte zavolat servis.

Chyba i30: Únik vody z myčky

Čerpadlo nebo odtoková hadice mohou být ucpané a je potřeba je zkontrolovat a uvolnit. Možná netěsní dveře myčky, nebo voda pronikla mezi stěnou a spodním ochranným panelem myčky. Zkontrolujte dveře, filtr a odtokovou hadici.

Poruchy myček Zanussi

Chyba i50: Vadná elektronická deska

Poškozenou elektronickou desku musí opravit servisní mechanik.

Chyba i60: Špatný ohřev vody

Myčka má problém s ohřevem vody. Selhal buď ohřívač, nebo oběhové čerpadlo. Možná je i vada v elektronice. Volejte zákaznický servis.

Chyba i70: Chyba snímání teploty

Vada se nachází buď na snímači teploty, elektronické desce, nebo termistoru. Nezbývá než zavolat technika.

Chyba i80 a i90: Vadný software

Tyto chyby se vztahují k problémům vyskytujícím se v softwaru. Buďto je nutné přeinstalovat firmware, nebo vyměnit řídící desku. To může pochopitelně udělat jedině servisní technik.

Chyba iA0: Nesprávná funkce trysek

Trysky v myčce jsou nejspíše zanesené a potřebují vyčistit. Pokud vypadají čistě (můžete do nich pro kontrolu strčit párátko), pak je vadné oběhové čerpadlo.

Chyba id0: Selhání motoru nebo tachometru

Musí se otestovat správná funkce tachometru, který sleduje rychlost cirkulace vody v myčce. Pokud není na vině on, je pravděpodobně vadný motor. To lze poměrně snadno ověřit – pokud při dotyku nějaké kovové části myčky cítíte slabý elektrický šok, je motor stoprocentně špatný. Jedná se o velmi závažnou poruchu

8Poruchy myček Ariston

Chyba A 01: Únik vody z myčky

Čerpadlo nebo odtoková hadice mohou být ucpané a je potřeba je zkontrolovat a uvolnit. Zkontrolujte filtr a odmontujte odtokovou hadici ze zdi a zkuste do ní fouknout. Pokud se vám nepodaří ji profouknout, nalijte do ní přípravek na čištění myčky.

Chyba A02, A 05, A 12: Chyba ohřevu vody

Myčka má problém s ohřevem vody. Selhal buď ohřívač, tepelný senzor, termistor nebo jiný komponent starající se o ohřev. Je nutné volat odborníka.Poruchy myček Ariston - informace

Chyba A 03: Blokovaný přítok vody

Pračka nedokáže načerpat vodu potřebnou k zahájení umývání. To může mít více příčin: zavřený vodovodní kohoutek, ucpaná přívodní hadice nebo ucpaný filtr přívodu vody. V každém případě je nutné tyto součásti zkontrolovat. Hadici můžeme zkusit profouknout..

Chyba A 04 a A 14: Problémy s odtokem vody

Velmi podobná chyba jako A 03, jen se jedná o odtok vody. Je třeba vyčistit odtokový filtr a hadici. V případě chyby A 14 není nejspíše správně připojena odtoková hadice a voda z kanalizačního potrubí se vrací zpět do myčky.

Chyba A 06. Vadné napájení napouštěcího ventilu.

Ventil v myčce, skrze který pračka napouští vodu, je nefunkční. Může mít spálené svorky, špatnou kabeláž, nebo porouchaný řídicí modul.

Chyba A 07, A 08 a A 09: Vady oběhového čerpadla a řídící jednotky

Při těchto vadách není možné dělat nic jiného, než volat servis.

Chyba A 10: Problémy s napájením vypouštěcího ventilu

U některých modelů Hotpoint-Ariston (Hotpoint Ariston) tato chyba označuje problémy s topným tělesem, ale hlavní důvod je v napájení vypouštěcího ventilu. Opravovat musí odborník.

Chyba A 11: Problémy s napájením oběhového čerpadla

Motor oběhového čerpadla není napájený, nebo je čerpadlo zaseknuté předmětem, který se tam dostal, a musí se odblokovat. Vyjměte filtr a čerpadlo zkontrolujte, popřípadě volejte servis.

Chyba A 13: Kapsa s tabletou se nemůže otevřít

Kapsa s vloženou tabletou pro mytí nádobí se nemůže otevřít, protože její dvířka jsou blokovaná špatně umístěným nádobím.

Sdílejte článek

Ohodnoťte článek

Celkové hodnocení: 5.0 (2 hlasy)

Autor článku

Testado
Testado

Testado.cz je recenzní online magazín. Naši redaktoři osobně testují vybrané produkty a dále shromažďují tipy na nejlepší zařízení dle odborných a uživatelských recenzí.

Podobné články

Diskuse u článku

Přidat komentář
Uživatel
Marek Šilc (5. 9. 2021 14:09)

Dobrý den, myčka bosch MV69M40EU po osmiletém provozu nejde zapnout. Přívod 230V jsem na vstupu do myčky naměřil, takže vadný přívodní kabel vylučuji. Poslední mytí proběhlo OK bez chybového hlášení. Můžete prosím poradit co by mohlo být příčinou ? Jsem z oboru elektro a než se dám do demontáže , rád bych se dověděl případnou info o bolístkách tohoto přístroje kterými trápí majitele. Děkuji za jakoukoliv informaci. S pozdravem M.Š.

Odpovědět
Uživatel
Petr Smejkal (13. 9. 2021 08:09)

Dobrý den, osobně vidím problém v zapínání, kde mohlo dojít ke spálení nějaké součástky.

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Odeslat komentář